Sənaye Xəbərlər

Səbəb müqavimətlərin zədələnməsinə səbəb olur

2020-06-23

Bir çox xarici səbəb var, cərəyan çox böyükdür, tükənməyə və ya müqavimət dəyişikliklərinə səbəb olur. Lehimlənmiş dövrə lövhəsi xarici qüvvənin təsiri ilə deformasiyaya uğrayır, bu da rezistorun qırılmasına səbəb olur (xüsusilə səthə quraşdırılmış rezistorlarda ən çox yayılmışdır). Rezistor həddindən artıq qızdırılan mühitdə işlədilsə və asanlıqla zədələnsə belə, yaranan istilik boşaldıla bilməz...

Bir neçə ümumi daxili səbəb var: müqavimətin kobudluğu və qeyri-bərabər material yerli müqavimətin dəyişməsinə səbəb olur. Güc seçimi maksimum güc nöqtəsinə çox yaxındır. Müdaxilə ani olduqda, müqavimət zədələnir...